Školství v UK

Rozhodla jsem se napsat tenhle článek, protože se všichni ptají na rozdílnost školství v České republice a tady v Anglii. Taky jsem si kvůli tomu nastudovala celkový školských systém, takže nejdříve popíšu typy škol podle věku a poté se zaměřím na mou školu.

PRE-SCHOOL

V Anglii je zavedeno, že děti do pěti let mohou zůstávat doma. Tak to ale také být nemusí, mohou navštěvovat školku, dětská centra nebo mohou mít sjednanou paní na hlídání. Stát rodičům dětí mezi třetím a čtvrtým rokem poskytuje 12,5 až 15 hodin dětské péče zdarma, zbytek rodiče doplácí.

RECEPTION CLASSES

Reception classes bychom v Česku nazvali předškolní výchovou. V Anglii je v některých školách zavedena pro děti od čtyř let a učí se základy psaní, čtení, počítání… Také mají snížený počet hodin.

PRIMARY SCHOOL

Lze přirovnat k základní škole, ale deti jsou na ní od věku pěti let do jedenácti. Celková povinná školní docházka trvá od 5 do 16 let.

Dále děti na primary school můžeme rozdělit na infant school (5-7 let) a junior school (7-11 let).

SECONDARY SCHOOL

Secondary school je takový druhý stupeň základních škol v Čechách. Děti navštěvující secondary school jsou ve věku od jedenácti do šestnácti let a jejich studium je ukončeno zkouškou GCSE (General Certificate of Secondary Education), která je složena z pěti až deseti předmětů.

FURTHER EDICATION

Vzdělávání po ukončení secondary school je už nepovinné, ale pokud chce dítě dosáhnout vyšší vzdělání, může navštěvovat tzv. sixth form. Tato forma dalšího vzdělávání trvá dva roky (tzv. 12. a 13. ročník) a většinou je spojena s secondary school.

Sixth form ukončuje zkouška A-level (General Cetificate of Education in Advanced Level), která se skládá ze tří až čtyř předmětů.

(Já jsem ve 12. ročníku na Sith form.)

HIGHER EDICATION

Po ukončení sixth form se dá ještě vystudovat magisterské, doktorandské nebo bakalářské studium.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top